Heb je recht op de Corona steunmaatregelen van 2021?

corona steunmaatregelen

Corona steunmaatregelen 2021: Vlaams Beschermingsmechanisme en Overbruggingsrecht

Momenteel kan via VLAIO de subsidie Vlaams Beschermingsmechanisme 4 worden aangevraagd voor het omzetverlies (minstens 60%) dat werd geleden in de maand januari 2021.

Deze aanvraag kan worden ingediend tot en met 15/03/2021 (!).

Vroeg u deze premie nog niet aan of twijfelt u of u in aanmerking komt, kan u de voorwaarden via onderstaande link nalezen.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-4/wie-heeft-recht-op-het-vlaams

Schakel gerust onze hulp in bij twijfel of vragen.

Ook voor de maanden februari tot en met april zal een aanvraag mogelijk zijn. De subsidies van de Vlaamse Overheid kan u opvolgen door u in te schrijven op de nieuwsbrief van VLAIO. https://www.vlaio.be/nl/over-ons/nieuwsbrieven-en-nieuwsflashes

Voor de verplicht gesloten sectoren volgen wij dit op en doen automatisch het nodige teneinde de indiening van de aanvragen.

Graag lichten wij ook het Overbruggingsrecht (vervangingsinkomen) toe dewelke in 2021 werd uitgewerkt volgens een pijlersysteem :

De 3 pijlers van overbruggingsrecht

Pijler 1: Overbruggingsrecht gedwongen sluiting

Is jouw zaak in een bepaalde maand minstens één dag verplicht gesloten of is jouw activiteit afhankelijk van een sector die verplicht gesloten is? Dan kom je voor die maand in aanmerking voor het dubbele crisis-overbruggingsrecht

Pijler 2: Overbruggingsrecht aanzienlijke omzetdaling

Oefen je je zelfstandige activiteit nog uit, maar daalde jouw omzet met minstens 40%? Vraag dan het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling aan. De sector waarin je actief bent, speelt voor deze uitkering geen rol.

Het refertejaar is 2019.

Concreet:

  • OBR januari 2021: december 2020 tov december 2019
  • OBR februari 2021: januari 2021 tov januari 2019
  • OBR maart 2021: februari 2021 tov februari 2019

Pijler 3: Overbruggingsrecht quarantaine

Moet je jouw activiteit voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken omdat je in quarantaine moet? Of kan je gedurende minstens zeven dagen niet werken omdat je kind door een coronamaatregel niet naar het kinderdagverblijf of naar school kan? Dan heb je recht op een crisis-overbruggingsuitkering.

Meer info :

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Betalingsuitstel, vermindering en vrijstelling van sociale bijdragen behoren ook tot de mogelijkheden wanneer de coronacrisis impact heeft op uw zelfstandige activiteit.

Wij adviseren jullie om ons te contacteren als u hieromtrent vragen heeft of hulp wenst bij het indienen van uw aanvraag bij uw Sociaal Verzekeringsfonds.
Wij staan te uwer beschikking om u wegwijs te maken doorheen alle steunmaatregelen.

Ellen Lagatie

Geschreven door

Ellen Lagatie

Wil je meer inzicht in jouw bedrijf?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek

Contact+32 (0) 50 34 36 00
contacteer feys

Lees meer artikels

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen.

Lees meer

KMO- Groeisubsidie: Digitaliseren of internationaliseren?

De KMO-groeisubsidie ondersteunt Vlaamse ondernemingen bij het realiseren van een groeitraject dat aansluit bij een van volgende thema’s:

Lees meer

Nieuwe veerkrachtsubsidie voor ondernemers getroffen door Brexit

Ontdek of je aanspraak maakt op de Brexit subsidie. Dit subsidie-instrument ondersteunt Vlaamse KMO’s bij het strategisch heroriënteren van hun businessmodel.

Lees meer

Uitbreiding van het 6% BTW-tarief voor de afbraak en wederopbouw

Het gaat nu om een uitbreiding voor België van de afbraak- & wederopbouwregeling. Ook aan deze regeling zijn er uiteraard voorwaarden verbonden.

Lees meer