Uitbreiding van het 6% BTW-tarief voor de afbraak en wederopbouw

Deze regeling bestond toch al? Klopt, echter enkel in 32 specifieke steden & gemeenten. Het gaat nu om een uitbreiding voor België van de afbraak- & wederopbouwregeling.

Ook aan deze regeling zijn er uiteraard voorwaarden verbonden. Zo is de bestaande regeling voor sommige zaken wat meer soepel dan de nieuwe, maar ook vice versa. Deze uitbreiding is van tijdelijke aard. Je kan genieten van het verlaagde tarief tot 31 december 2022.

Hoe ziet de nieuwe regeling er concreet uit?

Maximale grootte van 200m²

De woning die gebouwd zal worden, mag maximaal 200 m² bewoonbare oppervlakte hebben. Als uitgangspunt geldt dat de bewoonbare oppervlakte wordt berekend door de oppervlakte van alle woonvertrekken samen te tellen, gemeten vanaf en tot de binnenkanten van de opgaande muren (dus de binnenmuren zelf niet meerekenen).

volgende ruimtes beschouwt men als ‘woonvertrekken’:

De keuken, de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer, de bewoonbare zolder- en kelderruimten, de hobbykamer, speelkamer voor de kinderen, en alle andere voor huisvesting bedoelde ruimtes, op voorwaarde dat die ruimtes een minimumoppervlakte hebben van 4 m2 en een minimumhoogte boven de vloer van 2 meter.

volgende ruimtes worden niet beschouwd als ‘woonvertrekken’:

Garages, badkamers, wc’s, washuizen, trappen, bergplaatsen, gangen, niet bewoonbare kelders en zolders. Dus voor een appartement zal dit minder een probleem vormen dan voor een woning. Ook voor wie meerdere kinderen heeft zal ook hier deze voorwaarde mogelijk al sneller een probleem geven. De regeling is ook niet ruimer voor een kroostrijk gezin dan voor een alleenstaande.

verhuren van gerenoveerde woning is uit den boze

Toch geldt er een uitzondering. Het btw-tarief van 6 % is wel van toepassing wanneer het gebouw voor een (lange) duur wordt verhuurd aan een sociaalverhuurkantoor.
In het geval van sociaalverhuurkantoor gelden bijkomend de volgende voorwaarden niet :

  • de maximale oppervlakte van 200 m²;
  • het enige karakter van de woning;
  • deze regeling ook van toepassing voor vennootschappen.

Ook voor wie de woning gemengd gebruikt moet rekening houden dat de woning bovendien hoofdzakelijk als eigen woning dient te worden gebruikt. Dit betekent dat de oppervlakte van het gedeelte van de woning dat niet voor de uitoefening van een economische activiteit wordt aangewend, groter moet zijn dan de oppervlakte van het gedeelte dat wel voor de uitoefening van een economische activiteit wordt aangewend.

nieuwe woning is de enige woning

De nieuwe woning moet uw enige woning zijn. U mag er dus geen andere bezitten, ook niet in het buitenland overigens. Een woning waarvan u echter mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker geworden bent ingevolge erfenis, telt evenwel niet mee. Dat is dus geen probleem voor die 6% btw.. Let wel een buitenlandse woning telt dus ook mee. Een gehuwd koppel dat samen een heropgerichte woning koopt of bouwt wordt als één geheel beschouwd om te bepalen of het om de enige woning gaat. Hier zijn de voorwaarden dus meer strikt dan in de personenbelasting ( bv bij de woonbonus). De handelingen kunnen niet van verschillende BTW-tarieven genieten naar gelang van het percentage van de rechten van de twee partners (één enig btw-tarief mogelijk). Hetzelfde geldt in het geval beide partners wettelijk samenwonen.

Hoelang zélf blijven wonen? Minstens 5 jaar. Daarna mag u de woning of het appartement dus in voorkomend geval wel verhuren.

Heb je nog vragen? Neem contact op met je accountant.

Wim Feys

Geschreven door

Wim Feys

Wil je meer inzicht in jouw bedrijf?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek

Contact+32 (0) 50 34 36 00
contacteer feys

Lees meer artikels

corona steunmaatregelen

Heb je recht op de Corona steunmaatregelen van 2021?

Ontdek of u in aanmerking komt voor de Corona steunmaatregelen van 2021

Lees meer

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen.

Lees meer

KMO- Groeisubsidie: Digitaliseren of internationaliseren?

De KMO-groeisubsidie ondersteunt Vlaamse ondernemingen bij het realiseren van een groeitraject dat aansluit bij een van volgende thema’s:

Lees meer

Nieuwe veerkrachtsubsidie voor ondernemers getroffen door Brexit

Ontdek of je aanspraak maakt op de Brexit subsidie. Dit subsidie-instrument ondersteunt Vlaamse KMO’s bij het strategisch heroriënteren van hun businessmodel.

Lees meer