De bedrijfs(lease)fiets als fiscaal voordelig (gezond) alternatief?

Mag de bedrijfsfiets zonder beperking voor privédoeleinden gebruikt worden? Lees het hier

Voordeel Alle Aard

De bedrijfsfiets mag zonder beperking voor privédoeleinden worden gebruikt, zonder enige belastbaar Voordeel Alle Aard. In tegenstelling tot de personenwagen dus!

Deze uitzondering geldt echter alleen als de fiets ‘nu en dan’ gebruikt wordt voor woon-werkverkeer. Het wettelijke kader bepaalt dat de werknemer het moet gebruiken voor ten minste 10% van zijn woon-werkverplaatsingen. Een eenvoudige verklaring op erewoord van de werknemer is voldoende.

Belastingvrije kilometervergoeding

Om het gebruik van de fiets verder te stimuleren, kan een werkgever besluiten een kilometervergoeding toe te kennen aan werknemers die hun tweewieler daadwerkelijk gebruiken. De kilometervergoeding is vrijgesteld van enige belasting of socialezekerheidsbijdragen, zolang als het niet meer bedraagt dan 0,25 euro per werkelijk afgelegde kilometer.

Die vergoeding is geenszins een verplichting voor de werkgever, en heeft alleen betrekking op woon-werkverplaatsingen. Als een werknemer zijn fiets overdag gebruikt voor een werkverplaatsing, komt dit dus niet in aanmerking voor een vergoeding.

100% Fiscale aftrekbaarheid

De kosten voor het gebruik van een fiets zijn volledig aftrekbaar voor de werkgever als de fiets daadwerkelijk wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer. Onder gebruikskosten wordt verstaan: de aanschaf van de fiets, onderhoud en reparaties, accessoires (helm, slot, enz.), de bouw of de verbouwing van een pand dat bestemd is voor de stalling van fietsen, kleedkamers of sanitaire voorzieningen.

BTW aftrekbaarheid

Wat de BTW betreft, zijn de algemene regels voor aftrek van toepassing. De aftrek van de BTW moet met andere woorden beperkt worden tot het percentage van het effectief beroepsmatig gebruik. Met andere woorden, er is geen BTW-aftrek voor privé-verplaatsingen of verplaatsingen tussen woon- en werkplaats.

Charlotte de nobele

Geschreven door

Charlotte De Nobele

Wil je meer inzicht in jouw bedrijf?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek

Contact+32 (0) 50 34 36 00
contacteer feys

Lees meer artikels

E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 1 januari 2016

E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 1 januari 2026

Vandaag de dag is elektronische facturatie al verplicht voor bedrijven die facturen uitschrijven aan de federale en Vlaamse overheid. Vanaf 1 januari 2026 wordt dit ook de norm voor facturatie tussen belastingplichtige ondernemingen onderling.

Lees meer

energie crisis vlaio

Steun voor gezonde ondernemingen in moeilijkheden: De Overbruggingslening van VLAIO

De oorlog in Oekraïne heeft voor onze Vlaamse ondernemingen heel wat gevolgen.
De prijsstijgingen laten zich naast de stijgende kosten voor energie ook voelen door een toename van het algehele prijsniveau. Steeds meer gezonde ondernemingen komen hierdoor in moeilijkheden.

Lees meer

Steunmaatregelen voor werkgevers en de energiecrisis

Minnelijk afbetalingsplan RSZ zonder toepassing van sancties

In de federale regering is ook overeengekomen dat werkgevers, die ten gevolge van de energiecrisis moeilijkheden ondervinden om hun sociale bijdragen tijdig te kunnen betalen, minnelijke afbetalingsplannen kunnen aanvragen...

Lees meer

Extra vermelding bij btw verlegd

Extra vermelding bij btw verlegd

Werken in onroerende staat worden aan een btw-plichtige in de regel gefactureerd met ‘btw verlegd’.
Vanaf 1 januari 2023 zal...

Lees meer

Verlenging van de bewaartermijn

Verlenging van de bewaartermijn van 7 jaar naar 10 jaar

Tot voor kort moest u de boekhouding van uw vennootschap gedurende 7 jaar bewaren.
Onlangs werd die bewaartermijn verlengd tot tien jaar! Die tienjarige termijn geldt voor boekjaren verbonden aan aanslagjaren 2023 e

Lees meer

Met welke wagen rijd jij rond vanaf 1 juli 2023?

Teneinde de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 te halen, zullen vanaf 1 januari 2026 aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfswagens met een CO2-uitstoot hoger dan nul niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. Met welke wijzigingen dienen we rekening te houden, wetende dat de datum van de bestelbon of de datum van het afsluiten van het lease- of huurcontract van tel is?

Lees meer

gratis lenen van uw vennootschap

Gratis lenen van uw vennootschap

Wat kostte uw rekening-courant in 2021? Welke andere voordelen kunnen voortvloeien uit lenen van uw vennootschap?

Lees meer

btw attest renovatie herstelwerken

Geen BTW attest meer voor renovatie- of herstellingswerken aan privéwoningen?

Wie als particulier een oudere woning verbouwt, kan onder voorwaarden genieten van een lager btw-tarief. Klassiek moet de bouwheer bevestigen aan de aannemer dat ...

Lees meer

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen.

Lees meer

KMO- Groeisubsidie: Digitaliseren of internationaliseren?

De KMO-groeisubsidie ondersteunt Vlaamse ondernemingen bij het realiseren van een groeitraject dat aansluit bij een van volgende thema’s:

Lees meer

Nieuwe veerkrachtsubsidie voor ondernemers getroffen door Brexit

Ontdek of je aanspraak maakt op de Brexit subsidie. Dit subsidie-instrument ondersteunt Vlaamse KMO’s bij het strategisch heroriënteren van hun businessmodel.

Lees meer