Nieuwe veerkrachtsubsidie voor ondernemers getroffen door Brexit

Dit subsidie-instrument ondersteunt Vlaamse KMO’s bij het strategisch heroriënteren van hun businessmodel. Hiermee ondersteunt de Vlaamse overheid direct of indirect KMO’s die getroffen zijn door de Brexit.

Hoe kan je steun verkrijgen?

De steun kan verkregen worden voor het inwinnen van kennis bij een externe private dienstverlener en de eigen personeelskost. Ondernemingen die beantwoorden aan deze oproep kunnen maximaal 50.000 euro subsidie krijgen voor het uitvoeren van hun project. Het steunpercentage bedraagt 50% van de aanvaarde projectbegroting.

Enkele voorbeelden

Enkele voorbeelden van strategische heroriëntatie:

  • Nieuwe buitenlandse markten aanboren
  • Verloren IK-marktaandeel compenseren door een nieuw product of nieuwe dienst in een bestaande markt aan te bieden en/of bestaand product of dienst in een nieuwe markt aan te bieden
  • De competitiviteit van je onderneming verhogen door een nieuw businessmodel te implementeren

De Brexit veerkrachtsubsidie kan je vanaf 1 februari 2021 aanvragen via www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/brexit-veerkrachtsubsidie.

Heb je nog vragen? Je accountant beantwoordt ze graag.

Wim Feys

Geschreven door

Wim Feys

Wil je meer inzicht in jouw bedrijf?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek

Contact+32 (0) 50 34 36 00
contacteer feys

Lees meer artikels

corona steunmaatregelen

Heb je recht op de Corona steunmaatregelen van 2021?

Ontdek of u in aanmerking komt voor de Corona steunmaatregelen van 2021

Lees meer

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen.

Lees meer

KMO- Groeisubsidie: Digitaliseren of internationaliseren?

De KMO-groeisubsidie ondersteunt Vlaamse ondernemingen bij het realiseren van een groeitraject dat aansluit bij een van volgende thema’s:

Lees meer

Uitbreiding van het 6% BTW-tarief voor de afbraak en wederopbouw

Het gaat nu om een uitbreiding voor België van de afbraak- & wederopbouwregeling. Ook aan deze regeling zijn er uiteraard voorwaarden verbonden.

Lees meer