Geen BTW attest meer voor renovatie- of herstellingswerken aan privéwoningen?

Wie als particulier een oudere woning verbouwt, kan onder voorwaarden genieten van een lager btw-tarief. Klassiek moet de bouwheer bevestigen aan de aannemer dat de woning oud genoeg is. Daarop reikt de aannemer een attest uit voor de toepassing van het verlaagd tarief. Dat attest hoeft niet meer.

btw attest renovatie herstelwerken

Bij renovatie- of herstellingswerken aan woningen ouder dan tien (of vijftien jaar in een aantal uitzonderlijke gevallen) was het tot voor kort verplicht om een attest door de klant te laten ondertekenen om het verlaagd BTW tarief van 6% toe te passen.

Eind december 2021 heeft de wetgever nog snel beslist dat dit attest vanaf 1 januari 2022 niet meer nodig is, met een overgangsperiode tot en met 30 juni 2022. Voortaan is het voldoende om een (uitgebreide) verklaring op de factuur te plaatsen.

Hoe werkt het nu?

Dat attest wordt vervangen door een verklaring op de factuur. Op basis van de verklaring die dus mee op de factuur vermeld staat, heeft u als klant/afnemer van de werken een maand de tijd, vanaf ontvangst van de factuur, om te reageren naar de aannemer toe, mocht u toch niet aan de voorwaarden voor het 6%-btw-tarief voldoen.

Wat staat dan in die verklaring?

De wet schrijft exact voor wát er op de factuur moet worden vermeld.

“Btw-tarief: bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

  • De werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste … jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;
    de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;
  • De werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer aan minstens een van die voorwaarden niet is voldaan, dan zal de klant de toepassing van het verminderd btw-tarief schriftelijk moeten betwisten binnen een termijn van een maand en moet de dienstverrichter een aangepaste factuur of creditnota uitreiken”.

Als je dus die verklaring opneemt bij de facturen met toepassing van 6% BTW, dan kan je het attest vervangen door bovenstaande clausule automatisch toe te voegen aan je algemene voorwaarden!

Het ‘oude’ attest mag nog gebruikt worden tot 30/06/2022. Nadien is het gebruik van het attest niet meer geldig om de dienstverrichter van zijn aansprakelijkheid te ontslaan.

Let op! Aan de voorwaarden voor de 6% btw wordt niets gewijzigd.

Twijfelt u over zaken of wenst u meer info? Aarzel niet om ons te contacteren!

Wim Feys

Geschreven door

Wim Feys

Wil je meer inzicht in jouw bedrijf?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek

Contact+32 (0) 50 34 36 00
contacteer feys

Lees meer artikels

E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 1 januari 2016

E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 1 januari 2026

Vandaag de dag is elektronische facturatie al verplicht voor bedrijven die facturen uitschrijven aan de federale en Vlaamse overheid. Vanaf 1 januari 2026 wordt dit ook de norm voor facturatie tussen belastingplichtige ondernemingen onderling.

Lees meer

energie crisis vlaio

Steun voor gezonde ondernemingen in moeilijkheden: De Overbruggingslening van VLAIO

De oorlog in Oekraïne heeft voor onze Vlaamse ondernemingen heel wat gevolgen.
De prijsstijgingen laten zich naast de stijgende kosten voor energie ook voelen door een toename van het algehele prijsniveau. Steeds meer gezonde ondernemingen komen hierdoor in moeilijkheden.

Lees meer

Steunmaatregelen voor werkgevers en de energiecrisis

Minnelijk afbetalingsplan RSZ zonder toepassing van sancties

In de federale regering is ook overeengekomen dat werkgevers, die ten gevolge van de energiecrisis moeilijkheden ondervinden om hun sociale bijdragen tijdig te kunnen betalen, minnelijke afbetalingsplannen kunnen aanvragen...

Lees meer

Extra vermelding bij btw verlegd

Extra vermelding bij btw verlegd

Werken in onroerende staat worden aan een btw-plichtige in de regel gefactureerd met ‘btw verlegd’.
Vanaf 1 januari 2023 zal...

Lees meer

Verlenging van de bewaartermijn

Verlenging van de bewaartermijn van 7 jaar naar 10 jaar

Tot voor kort moest u de boekhouding van uw vennootschap gedurende 7 jaar bewaren.
Onlangs werd die bewaartermijn verlengd tot tien jaar! Die tienjarige termijn geldt voor boekjaren verbonden aan aanslagjaren 2023 e

Lees meer

De bedrijfs(lease)fiets als fiscaal voordelig (gezond) alternatief?

Mag de bedrijfsfiets zonder beperking voor privédoeleinden gebruikt worden? Lees het hier

Lees meer

Met welke wagen rijd jij rond vanaf 1 juli 2023?

Teneinde de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 te halen, zullen vanaf 1 januari 2026 aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfswagens met een CO2-uitstoot hoger dan nul niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. Met welke wijzigingen dienen we rekening te houden, wetende dat de datum van de bestelbon of de datum van het afsluiten van het lease- of huurcontract van tel is?

Lees meer

gratis lenen van uw vennootschap

Gratis lenen van uw vennootschap

Wat kostte uw rekening-courant in 2021? Welke andere voordelen kunnen voortvloeien uit lenen van uw vennootschap?

Lees meer

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen.

Lees meer

KMO- Groeisubsidie: Digitaliseren of internationaliseren?

De KMO-groeisubsidie ondersteunt Vlaamse ondernemingen bij het realiseren van een groeitraject dat aansluit bij een van volgende thema’s:

Lees meer

Nieuwe veerkrachtsubsidie voor ondernemers getroffen door Brexit

Ontdek of je aanspraak maakt op de Brexit subsidie. Dit subsidie-instrument ondersteunt Vlaamse KMO’s bij het strategisch heroriënteren van hun businessmodel.

Lees meer