Met welke wagen rijd jij rond vanaf 1 juli 2023?

Teneinde de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 te halen, zullen vanaf 1 januari 2026 aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfswagens met een CO2-uitstoot hoger dan nul niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.

Met welke wijzigingen dienen we rekening te houden, wetende dat de datum van de bestelbon of de datum van het afsluiten van het lease- of huurcontract van tel is?

Samengevat kunnen we het volgende onderscheid maken:

Wagens met fossiele brandstof

Aankoop, lease of huur vóór 1 juli 2023

In geval van aankoop, huur of lease tot 1 juli 2023 zal er een “grandfathering”-regeling van toepassing zijn. Deze voertuigen blijven met andere woorden gedurende de volledige looptijd onderworpen aan het bestaande aftrekregime inzake autokosten.

Het maximale aftrekpercentage van 100% en het minimale aftrekpercentage van 50% (of 40%) blijft aldus van toepassing.

Aankoop, lease of huur vanaf 1 juli 2023:

In geval van aankoop, huur of lease tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 zal er een “uitdoofscenario” in werking treden.

De bestaande aftrekformule blijft van toepassing, maar vanaf aanslagjaar 2026 (verbonden aan belastbare tijdperken die ten vroegste beginnen vanaf 1 januari 2025) wordt het maximale aftrekpercentage verlaagd tot 75% en wordt het minimale aftrekpercentage van 50% (of 40%) geschrapt.

Het maximale aftrekpercentage vermindert verder naar 50% vanaf aanslagjaar 2027 (belastbare tijdperken die ten vroegste beginnen vanaf 1 januari 2026), naar 25% vanaf aanslagjaar 2028 (belastbare tijdperken die ten vroegste beginnen vanaf 1 januari 2027).

Tenslotte wordt de fiscale aftrek geschrapt vanaf aanslagjaar 2029 (belastbare tijdperken die ten vroegste beginnen vanaf 1 januari 2028).

Plug-in hybrides (geen ‘fake hybrides’)

Aankoop, lease of huur vóór 1 januari 2023

Ook hier is er een “grandfathering”- regeling uitgewerkt. Voertuigen aangekocht, gehuurd of geleased tot 1 januari 2023 blijven dus gedurende de volledige looptijd onderworpen aan het bestaande aftrekregime inzake autokosten.

Het maximale aftrekpercentage van 100% en het minimale aftrekpercentage van 50% (of 40%) blijft aldus van toepassing.

Aankoop, lease of huur tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2023

In geval van aankoop, huur of lease van een ‘goede plug-in hybride’ blijft de bestaande aftrekformule van toepassing. De uitgaven voor benzine of diesel zullen echter slechts maximaal voor 50% aftrekbaar zijn.

Aankoop, lease of huur tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

In geval van aankoop, huur of lease tot 1 juli 2023 zal er een “grandfathering”-regeling van toepassing zijn. Deze voertuigen blijven met andere woorden gedurende de volledige looptijd onderworpen aan het bestaande aftrekregime inzake autokosten. Het maximale aftrekpercentage van 100% en het minimale aftrekpercentage van 50% (of 40%) blijft aldus van toepassing.

CO2-neutrale voertuigen

Enkel voertuigen zonder CO2-uitstoot (100% elektrisch of waterstof) zullen op termijn nog recht geven op een fiscale aftrek.

Indien het betreffende voertuig werd aangekocht, gehuurd of geleased tot 1 januari 2027 zijn de kosten volledig fiscaal aftrekbaar gedurende de volledige looptijd van het voertuig.

Voor aankopen, huur of lease na 1 januari 2027 zal de fiscale aftrekbaarheid echter geleidelijk dalen: van 100% naar 67,5% in 2031 afhankelijk van het jaar van de bestelling.

Charlotte de nobele

Geschreven door

Charlotte De Nobele

Wil je meer inzicht in jouw bedrijf?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek

Contact+32 (0) 50 34 36 00
contacteer feys

Lees meer artikels

E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 1 januari 2016

E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 1 januari 2026

Vandaag de dag is elektronische facturatie al verplicht voor bedrijven die facturen uitschrijven aan de federale en Vlaamse overheid. Vanaf 1 januari 2026 wordt dit ook de norm voor facturatie tussen belastingplichtige ondernemingen onderling.

Lees meer

energie crisis vlaio

Steun voor gezonde ondernemingen in moeilijkheden: De Overbruggingslening van VLAIO

De oorlog in Oekraïne heeft voor onze Vlaamse ondernemingen heel wat gevolgen.
De prijsstijgingen laten zich naast de stijgende kosten voor energie ook voelen door een toename van het algehele prijsniveau. Steeds meer gezonde ondernemingen komen hierdoor in moeilijkheden.

Lees meer

Steunmaatregelen voor werkgevers en de energiecrisis

Minnelijk afbetalingsplan RSZ zonder toepassing van sancties

In de federale regering is ook overeengekomen dat werkgevers, die ten gevolge van de energiecrisis moeilijkheden ondervinden om hun sociale bijdragen tijdig te kunnen betalen, minnelijke afbetalingsplannen kunnen aanvragen...

Lees meer

Extra vermelding bij btw verlegd

Extra vermelding bij btw verlegd

Werken in onroerende staat worden aan een btw-plichtige in de regel gefactureerd met ‘btw verlegd’.
Vanaf 1 januari 2023 zal...

Lees meer

Verlenging van de bewaartermijn

Verlenging van de bewaartermijn van 7 jaar naar 10 jaar

Tot voor kort moest u de boekhouding van uw vennootschap gedurende 7 jaar bewaren.
Onlangs werd die bewaartermijn verlengd tot tien jaar! Die tienjarige termijn geldt voor boekjaren verbonden aan aanslagjaren 2023 e

Lees meer

De bedrijfs(lease)fiets als fiscaal voordelig (gezond) alternatief?

Mag de bedrijfsfiets zonder beperking voor privédoeleinden gebruikt worden? Lees het hier

Lees meer

gratis lenen van uw vennootschap

Gratis lenen van uw vennootschap

Wat kostte uw rekening-courant in 2021? Welke andere voordelen kunnen voortvloeien uit lenen van uw vennootschap?

Lees meer

btw attest renovatie herstelwerken

Geen BTW attest meer voor renovatie- of herstellingswerken aan privéwoningen?

Wie als particulier een oudere woning verbouwt, kan onder voorwaarden genieten van een lager btw-tarief. Klassiek moet de bouwheer bevestigen aan de aannemer dat ...

Lees meer

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen.

Lees meer

KMO- Groeisubsidie: Digitaliseren of internationaliseren?

De KMO-groeisubsidie ondersteunt Vlaamse ondernemingen bij het realiseren van een groeitraject dat aansluit bij een van volgende thema’s:

Lees meer

Nieuwe veerkrachtsubsidie voor ondernemers getroffen door Brexit

Ontdek of je aanspraak maakt op de Brexit subsidie. Dit subsidie-instrument ondersteunt Vlaamse KMO’s bij het strategisch heroriënteren van hun businessmodel.

Lees meer