KMO- Groeisubsidie: Digitaliseren of internationaliseren?

De KMO-groeisubsidie ondersteunt Vlaamse ondernemingen bij het realiseren van een groeitraject dat aansluit bij een van volgende thema’s:

  • Internationalisering;
  • Digitalisering;
  • Innovatie;
  • Duurzaam & circulair ondernemen.

Deze subsidie moet de groei stimuleren en de competitiviteit van KMO’s in Vlaanderen bevorderen.

Er kan steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel maar ook voor het inwinnen van kennis wij een externe dienstverlener.

De subsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. De eerste oproep is voor het thema internationalisering en digitalisering met indienperiode van 1 maart tot 30 april 2021.
Vragen over deze groeisubsidie?

Wim Feys

Geschreven door

Wim Feys

Wil je meer inzicht in jouw bedrijf?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek

Contact+32 (0) 50 34 36 00
contacteer feys

Lees meer artikels

corona steunmaatregelen

Heb je recht op de Corona steunmaatregelen van 2021?

Ontdek of u in aanmerking komt voor de Corona steunmaatregelen van 2021

Lees meer

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen.

Lees meer

Nieuwe veerkrachtsubsidie voor ondernemers getroffen door Brexit

Ontdek of je aanspraak maakt op de Brexit subsidie. Dit subsidie-instrument ondersteunt Vlaamse KMO’s bij het strategisch heroriënteren van hun businessmodel.

Lees meer

Uitbreiding van het 6% BTW-tarief voor de afbraak en wederopbouw

Het gaat nu om een uitbreiding voor België van de afbraak- & wederopbouwregeling. Ook aan deze regeling zijn er uiteraard voorwaarden verbonden.

Lees meer