Steun voor gezonde ondernemingen in moeilijkheden: De Overbruggingslening van VLAIO

Met de overbruggingslening van het Vlaams Agentschap innoveren & ondernemen heeft de Vlaamse Regering een aangepast financieringssysteem opgezet om bedrijven te ondersteunen in hun acute liquiditeitsproblemen voor zover deze het gevolg zijn van de huidige energiecrisis.

energie crisis vlaio

Voor wie?

Alle ondernemingen, waaronder ook ondernemingen actief in de land- en tuinbouwsector, visserij en aquacultuur kunnen een overbruggingslening aanvragen. Enkel ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het verwerven van deelnemingen of het stellen van financiële verrichtingen zijn uitgesloten.

Hoeveel?

De overbruggingslening heeft een minimumbedrag van €10.000 per aanvraag. Het maximumbedrag varieert per sector en kan oplopen tot €2.000.000.

Voorwaarden?

De Vlaamse overheid wil hulp bieden aan initieel gezonde ondernemingen die tijdelijke liquiditeitsproblemen ondervinden.

Een gedetailleerde lijst van de voorwaarden kan u nalezen op de site van VLAIO:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/overbruggingslening/welke-onderneming-heeft-recht-op-de-overbruggingslening

Aantrekkelijke rentevoet

VLAIO biedt voor deze leningen ook flexibele looptijden én lage rentevoeten:

Voor aanvragen ingediend t.e.m. 31 maart 2023 hanteren zij een rentevoet van 2% op jaarbasis voor een looptijd van 36 maanden en 2,5% op jaarbasis voor een looptijd van 60 maanden voor kleine en middelgrote ondernemingen.
Grote ondernemingen kunnen rekenen op een tarief van 2,5% op jaarbasis voor een looptijd van 36 maanden en 3,5% op jaarbasis voor een looptijd van 60 maanden.

Voor aanvragen ingediend vanaf 1 april 2023 wordt er een stijging toegepast op de rentevoeten en hanteren zij voor kleine en middelgrote ondernemingen een rentevoet van 3,56% op jaarbasis voor een looptijd van 36 maanden en 4,06% op jaarbasis voor een looptijd van 60 maanden.
Voor grote ondernemingen stijgt de rentevoet naar 4,06% op jaarbasis voor een looptijd van 36 maanden en 5,06% voor een looptijd van 60 maanden.

Niet tegenstaande deze stijging blijven deze rentevoeten in vergelijking met de mogelijkheden op de huidige financiële markt zeer aantrekkelijk.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 december 2023.

Lijkt deze maatregel u interessant voor uw onderneming? Neem dan snel contact met ons op, dan bekijken we voor u of u aan de voorwaarden voldoet.
Bron: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/overbruggingslening

Lopke longueville

Geschreven door

Lopke Longueville

Wil je meer inzicht in jouw bedrijf?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek

Contact+32 (0) 50 34 36 00
contacteer feys

Lees meer artikels

E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 1 januari 2016

E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 1 januari 2026

Vandaag de dag is elektronische facturatie al verplicht voor bedrijven die facturen uitschrijven aan de federale en Vlaamse overheid. Vanaf 1 januari 2026 wordt dit ook de norm voor facturatie tussen belastingplichtige ondernemingen onderling.

Lees meer

Steunmaatregelen voor werkgevers en de energiecrisis

Minnelijk afbetalingsplan RSZ zonder toepassing van sancties

In de federale regering is ook overeengekomen dat werkgevers, die ten gevolge van de energiecrisis moeilijkheden ondervinden om hun sociale bijdragen tijdig te kunnen betalen, minnelijke afbetalingsplannen kunnen aanvragen...

Lees meer

Extra vermelding bij btw verlegd

Extra vermelding bij btw verlegd

Werken in onroerende staat worden aan een btw-plichtige in de regel gefactureerd met ‘btw verlegd’.
Vanaf 1 januari 2023 zal...

Lees meer

Verlenging van de bewaartermijn

Verlenging van de bewaartermijn van 7 jaar naar 10 jaar

Tot voor kort moest u de boekhouding van uw vennootschap gedurende 7 jaar bewaren.
Onlangs werd die bewaartermijn verlengd tot tien jaar! Die tienjarige termijn geldt voor boekjaren verbonden aan aanslagjaren 2023 e

Lees meer

De bedrijfs(lease)fiets als fiscaal voordelig (gezond) alternatief?

Mag de bedrijfsfiets zonder beperking voor privédoeleinden gebruikt worden? Lees het hier

Lees meer

Met welke wagen rijd jij rond vanaf 1 juli 2023?

Teneinde de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 te halen, zullen vanaf 1 januari 2026 aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfswagens met een CO2-uitstoot hoger dan nul niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. Met welke wijzigingen dienen we rekening te houden, wetende dat de datum van de bestelbon of de datum van het afsluiten van het lease- of huurcontract van tel is?

Lees meer

gratis lenen van uw vennootschap

Gratis lenen van uw vennootschap

Wat kostte uw rekening-courant in 2021? Welke andere voordelen kunnen voortvloeien uit lenen van uw vennootschap?

Lees meer

btw attest renovatie herstelwerken

Geen BTW attest meer voor renovatie- of herstellingswerken aan privéwoningen?

Wie als particulier een oudere woning verbouwt, kan onder voorwaarden genieten van een lager btw-tarief. Klassiek moet de bouwheer bevestigen aan de aannemer dat ...

Lees meer

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen.

Lees meer

KMO- Groeisubsidie: Digitaliseren of internationaliseren?

De KMO-groeisubsidie ondersteunt Vlaamse ondernemingen bij het realiseren van een groeitraject dat aansluit bij een van volgende thema’s:

Lees meer

Nieuwe veerkrachtsubsidie voor ondernemers getroffen door Brexit

Ontdek of je aanspraak maakt op de Brexit subsidie. Dit subsidie-instrument ondersteunt Vlaamse KMO’s bij het strategisch heroriënteren van hun businessmodel.

Lees meer