Gratis lenen van uw vennootschap

Het recent gepubliceerde KB van 6 februari 2022 stelt de nieuwe referentierentevoeten voor het berekenen van de voordelen van alle aard die voortvloeien uit goedkope leningen vast. Deze referentierentevoeten zijn van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 toegekende voordelen van alle aard.

gratis lenen van uw vennootschap

De door de Koning vastgestelde forfaitaire waarderingsregels ter waardering van de anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard zijn wettelijk bepaald. Zo wordt onder andere de forfaitaire waardering van het voordeel uit ‘goedkope’ leningen vastgesteld via de bepaling van jaarlijkse ‘referentierentevoeten’. Deze referentierentevoeten voor inkomstenjaar 2021 zijn recent gepubliceerd, hou bij het bepalen van een eventueel voordeel alle aard in uw dossier over inkomstenjaar 2021 dus rekening met deze nieuwe referentierentevoeten.

De intrestvoet daalt van 10,20% naar 6,48% voor inkomstenjaar 2021

Rechtstreeks van toepassing op veel dossiers is de referentierentevoet voor niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd (rekeningen-courant). Deze rentevoet is voor inkomstenjaar 2021 gedaald van 10,20% naar 6,48%. Concreet betekent dit dat een bedrijfsleider die een schuld heeft t.o.v. de onderneming, op deze schuld minimum 6,48% interesten dient te betalen, of er moet een voordeel alle aard worden aangerekend ten belope van het verschil tussen de aangerekende rentevoet en deze referentierentevoet.

Neem gerust contact op met uw dossierbeheerder voor meer

Twijfelt u over zaken of wenst u meer info? Aarzel niet om ons te contacteren!

Wim Feys

Geschreven door

Wim Feys

Wil je meer inzicht in jouw bedrijf?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek

Contact+32 (0) 50 34 36 00
contacteer feys

Lees meer artikels

E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 1 januari 2016

E-invoicing tussen ondernemingen verplicht vanaf 1 januari 2026

Vandaag de dag is elektronische facturatie al verplicht voor bedrijven die facturen uitschrijven aan de federale en Vlaamse overheid. Vanaf 1 januari 2026 wordt dit ook de norm voor facturatie tussen belastingplichtige ondernemingen onderling.

Lees meer

energie crisis vlaio

Steun voor gezonde ondernemingen in moeilijkheden: De Overbruggingslening van VLAIO

De oorlog in Oekraïne heeft voor onze Vlaamse ondernemingen heel wat gevolgen.
De prijsstijgingen laten zich naast de stijgende kosten voor energie ook voelen door een toename van het algehele prijsniveau. Steeds meer gezonde ondernemingen komen hierdoor in moeilijkheden.

Lees meer

Steunmaatregelen voor werkgevers en de energiecrisis

Minnelijk afbetalingsplan RSZ zonder toepassing van sancties

In de federale regering is ook overeengekomen dat werkgevers, die ten gevolge van de energiecrisis moeilijkheden ondervinden om hun sociale bijdragen tijdig te kunnen betalen, minnelijke afbetalingsplannen kunnen aanvragen...

Lees meer

Extra vermelding bij btw verlegd

Extra vermelding bij btw verlegd

Werken in onroerende staat worden aan een btw-plichtige in de regel gefactureerd met ‘btw verlegd’.
Vanaf 1 januari 2023 zal...

Lees meer

Verlenging van de bewaartermijn

Verlenging van de bewaartermijn van 7 jaar naar 10 jaar

Tot voor kort moest u de boekhouding van uw vennootschap gedurende 7 jaar bewaren.
Onlangs werd die bewaartermijn verlengd tot tien jaar! Die tienjarige termijn geldt voor boekjaren verbonden aan aanslagjaren 2023 e

Lees meer

De bedrijfs(lease)fiets als fiscaal voordelig (gezond) alternatief?

Mag de bedrijfsfiets zonder beperking voor privédoeleinden gebruikt worden? Lees het hier

Lees meer

Met welke wagen rijd jij rond vanaf 1 juli 2023?

Teneinde de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 te halen, zullen vanaf 1 januari 2026 aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfswagens met een CO2-uitstoot hoger dan nul niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. Met welke wijzigingen dienen we rekening te houden, wetende dat de datum van de bestelbon of de datum van het afsluiten van het lease- of huurcontract van tel is?

Lees meer

btw attest renovatie herstelwerken

Geen BTW attest meer voor renovatie- of herstellingswerken aan privéwoningen?

Wie als particulier een oudere woning verbouwt, kan onder voorwaarden genieten van een lager btw-tarief. Klassiek moet de bouwheer bevestigen aan de aannemer dat ...

Lees meer

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen.

Lees meer

KMO- Groeisubsidie: Digitaliseren of internationaliseren?

De KMO-groeisubsidie ondersteunt Vlaamse ondernemingen bij het realiseren van een groeitraject dat aansluit bij een van volgende thema’s:

Lees meer

Nieuwe veerkrachtsubsidie voor ondernemers getroffen door Brexit

Ontdek of je aanspraak maakt op de Brexit subsidie. Dit subsidie-instrument ondersteunt Vlaamse KMO’s bij het strategisch heroriënteren van hun businessmodel.

Lees meer