Gratis lenen van uw vennootschap

Het recent gepubliceerde KB van 6 februari 2022 stelt de nieuwe referentierentevoeten voor het berekenen van de voordelen van alle aard die voortvloeien uit goedkope leningen vast. Deze referentierentevoeten zijn van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 toegekende voordelen van alle aard.

gratis lenen van uw vennootschap

De door de Koning vastgestelde forfaitaire waarderingsregels ter waardering van de anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard zijn wettelijk bepaald. Zo wordt onder andere de forfaitaire waardering van het voordeel uit ‘goedkope’ leningen vastgesteld via de bepaling van jaarlijkse ‘referentierentevoeten’. Deze referentierentevoeten voor inkomstenjaar 2021 zijn recent gepubliceerd, hou bij het bepalen van een eventueel voordeel alle aard in uw dossier over inkomstenjaar 2021 dus rekening met deze nieuwe referentierentevoeten.

De intrestvoet daalt van 10,20% naar 6,48% voor inkomstenjaar 2021

Rechtstreeks van toepassing op veel dossiers is de referentierentevoet voor niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd (rekeningen-courant). Deze rentevoet is voor inkomstenjaar 2021 gedaald van 10,20% naar 6,48%. Concreet betekent dit dat een bedrijfsleider die een schuld heeft t.o.v. de onderneming, op deze schuld minimum 6,48% interesten dient te betalen, of er moet een voordeel alle aard worden aangerekend ten belope van het verschil tussen de aangerekende rentevoet en deze referentierentevoet.

Neem gerust contact op met uw dossierbeheerder voor meer

Twijfelt u over zaken of wenst u meer info? Aarzel niet om ons te contacteren!

Wim Feys

Geschreven door

Wim Feys

Wil je meer inzicht in jouw bedrijf?

Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek

Contact+32 (0) 50 34 36 00
contacteer feys

Lees meer artikels

sociale flitscontroles

Sociale flitscontroles in 2022. Bereid je voor!

Begin dit jaar werden er door de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) verschillende flitscontroles aangekondigd. Deze flitscontroles ...

Lees meer

btw attest renovatie herstelwerken

Geen BTW attest meer voor renovatie- of herstellingswerken aan privéwoningen?

Wie als particulier een oudere woning verbouwt, kan onder voorwaarden genieten van een lager btw-tarief. Klassiek moet de bouwheer bevestigen aan de aannemer dat ...

Lees meer

corona steunmaatregelen

Heb je recht op de Corona steunmaatregelen van 2021?

Ontdek of u in aanmerking komt voor de Corona steunmaatregelen van 2021

Lees meer

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen.

Lees meer

KMO- Groeisubsidie: Digitaliseren of internationaliseren?

De KMO-groeisubsidie ondersteunt Vlaamse ondernemingen bij het realiseren van een groeitraject dat aansluit bij een van volgende thema’s:

Lees meer

Nieuwe veerkrachtsubsidie voor ondernemers getroffen door Brexit

Ontdek of je aanspraak maakt op de Brexit subsidie. Dit subsidie-instrument ondersteunt Vlaamse KMO’s bij het strategisch heroriënteren van hun businessmodel.

Lees meer

Uitbreiding van het 6% BTW-tarief voor de afbraak en wederopbouw

Het gaat nu om een uitbreiding voor België van de afbraak- & wederopbouwregeling. Ook aan deze regeling zijn er uiteraard voorwaarden verbonden.

Lees meer